Privacy, veiligheid en ethiek bij AI in L&D – welke zorgen zijn reëel?

"Deze AI-tools zijn geweldig, maar maken we ons geen zorgen over wat er met onze gegevens gebeurt?", dat is de bezorgde vraag die we vaak horen van onze klanten. De opkomst van AI in L&D heeft terecht zorgen doen ontstaan over privacy, veiligheid en ethiek. Maar deze worden gelukkig grondig aangepakt bij de integratie van deze revolutionaire technologie in tools voor leren en ontwikkelen. In dit artikel laten we je zien hoe deze vraagstukken worden opgepakt en wat je zelf kunt doen om veilig en ethisch te profiteren van nieuwe mogelijkheden.

Wat zijn de zorgen rondom privacy en veiligheid?

Laten we beginnen met privacy. Voor L&D-professionals zijn zorgen over privacy altijd terecht. Deze zijn gebaseerd op het feit dat AI-gedreven tools voor L&D toegang hebben tot gevoelige gegevens van hun medewerkers. Maar het goede nieuws is dat deze tools, in overeenstemming met privacywetgeving zoals de AVG, geavanceerde beveiligingsfuncties bevatten. Als je in zee gaat met een vooraanstaande aanbieder zorgt deze er dus voor dat persoonlijke gegevens veilig worden bewaard en niet worden misbruikt.

Wat veiligheid betreft draait het eveneens om de bescherming van gegevens, maar ook de beveiliging van complete systemen. Gelukkig zijn de AI-tools die binnen L&D worden toegepast, zoals AI-gedreven auteurstools, ontworpen met robuuste beveiligingsmaatregelen om mogelijke risico's te minimaliseren. Dit helpt aanbieders om de integriteit van hun leerplatform te waarborgen, zodat L&D-professionals hier met vertrouwen mee kunnen werken.

Voor de Auteurstool  met AI-co-piloot van Studytube geldt bijvoorbeeld dat we strikt de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/ GDPR) volgen. We hebben dus passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Dat geldt ook voor onze leverancier. Gebruikers hebben volledige controle over hun gegevens en kunnen deze op elk moment verwijderen. En we delen geen persoonlijke gegevens met derden zonder de expliciete toestemming van de gebruikers. Bovendien blijven alle gegevens in de EU.

NB Je kunt de gehanteerde privacy- en veiligheidsstandaarden bij twijfel altijd opvragen bij de aanbieder van de tool en deze laten nalopen door jullie interne legal department of een externe adviseur.

Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van informatie bij AI in L&D?

Naast privacy met betrekking tot persoonsgegevens, heb je als organisatie natuurlijk ook te maken met een bepaalde mate van vertrouwelijkheid van informatie, onder andere met betrekking tot de concurrentie. Daarom wil je jezelf er ook van verzekeren dat de inhoud en gegevens van gebruikers strikt vertrouwelijk worden behandeld. Dit kunnen de AI-tools binnen L&D ook afdekken.

Bij Studytube hanteren we bijvoorbeeld interne beleidslijnen en technische maatregelen om ervoor te zorgen dat de inhoud die wordt gegenereerd vertrouwelijk blijft en niet wordt gedeeld met andere gebruikers of concurrenten. Dat geldt ook voor onze leverancier. Gebruikers behouden volledige controle over wie toegang heeft tot de gegenereerde inhoud en kunnen die op elk moment verwijderen.

Onze tip: zorg ervoor dat de gebruikers van jullie tools ook eigen interne maatregelen implementeren om de vertrouwelijkheid te waarborgen.

En hoe zit het met ethiek?

Ethiek is momenteel een veelbesproken onderwerp, vooral in de context van AI-ontwikkeling. Maar het bepalen van 'het juiste handelen' in relatie tot AI-toepassingen blijkt uitdagend, omdat AI steeds autonomer wordt. Dit kan angst oproepen, wat verder wordt versterkt door Hollywood-scenario's van opstandige robots. Ethiek is daardoor een praktische filosofie geworden die niet langer beperkt blijft tot abstracte debatten.

Deskundigen zoals Dr. Maria Rodriguez, een vooraanstaande AI-ethicus (Berkman Klein Center, Harvard University), benadrukken dan ook het belang van ethiek in AI-ontwikkeling. Ze zegt: "AI-tools moeten gebouwd worden met ethische richtlijnen als fundament." Dit betekent dat privacy en veiligheid standaard in het ontwerp worden ingebouwd.

AI-tools in L&D voor het creëren van leerinhoud werken vaak op basis van machine learning en zijn zo ontworpen dat ze ethische richtlijnen volgen. Zo vermijden ze vooroordelen en discriminatie en kunnen ze leerprogramma’s aanpassen aan persoonlijke leerbehoeften en -stijlen. Hierdoor wordt juist een inclusieve leeromgeving gecreëerd waarin iedereen gelijke kansen krijgt. En wat als AI-gedreven auteurstools niet alleen veilig en ethisch zijn, maar ook onze kennis beschermen en deze optimaal beschikbaar stellen binnen de organisatie?

Hoe AI-gedreven auteurstools eerlijkheid, transparantie en inclusiviteit bevorderen

Auteurstools die AI integreren zijn ontworpen om (deels) automatisch inhoud te genereren die neutraal en objectief is. De tools helpen daardoor bij het verminderen van vooringenomenheid en zorgen voor gelijke kansen voor alle deelnemers. De additioneel gegenereerde content op basis van de prompts van jouw interne experts kan bovendien helpen voorkomen dat kennis eenzijdig of incompleet wordt vastgelegd en gedeeld. Het maakt kennisdeling daarbij zoveel makkelijker en leuker, dat dit veelvuldiger kan plaatsvinden. Niet iedereen is namelijk een ervaren schrijver of videoproducent. Maar met behulp van AI kan vrijwel iedereen dit nu worden. Bovendien biedt AI transparantie door het generatieproces inzichtelijk te maken. Zodoende kunnen L&D-professionals altijd volledig begrijpen hoe de leerinhoud tot stand is gekomen.

Hoewel privacy en veiligheid vanwege de gevoelige informatie van medewerkers zeker in ogenschouw moeten worden gehouden, worden de zorgen op dit moment dus veelal weggenomen door de manier waarop de tools zijn ingericht en geïntegreerd. En AI heeft niet alleen de potentie om ons leerproces te verbeteren, maar ook om bij te dragen aan eerlijker en inclusiever onderwijs.

Terwijl we verder evolueren in het tijdperk van AI blijft het uiteraard een gedeelde verantwoordelijkheid om onze tools te monitoren en onze medewerkers op te leiden om hier optimaal mee om te kunnen gaan. Zo kunnen we nu en in de toekomst op een veilige, ethische manier zorgen voor meer en kwalitatief betere leerinhoud waar je mensen, teams en jouw gehele organisatie mee vooruit komen.

Meer leren? Download dan nu ons e-book ‘Vergroot de impact van leren en ontwikkelen met behulp van AI’. Hierin ontdek je welke mogelijkheden AI biedt binnen leren en ontwikkelen en hoe je begint met het integreren van AI-technologie.

AI in L&D - e-book Studytube

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.