Wat is een LMS en wat is het verschil met een LCMS?

Als je naar een leeroplossing zoekt kom je ontzettend veel verschillende termen tegen. Heb jij al nagedacht over welke oplossing het beste bij jouw organisatie past? Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen een Elektronische Leeromgeving (ELO) of een Leerplatform? Hoe passen een Learning Management Systeem (LMS) en een Online Academy binnen de leeromgeving van de organisatie? En welke functie heeft een Learning Content Management Systeem (LCMS) eigenlijk?

Veel verschillende termen, vele mogelijkheden om uit te kiezen. Je bent niet de eerste bij wie verwarring ontstaat. Hoewel systemen als een LMS en een LCMS van origine verschillende doeleinden dienen en aanvullend op elkaar werken, ontstaat steeds meer overlap tussen de systemen. Hoe dit precies zit lees je in deze blog. Daarbij leggen we ook uit hoe binnen organisaties een verschuiving plaatsvindt richting een Learning Experience Platform en wat deze verschuiving betekent voor leren binnen organisaties.

Wat is een LMS (learning management systeem)?

‘Een learning management systeem is een software oplossing waarmee je de administratie, documentatie, tracking en rapportage omtrent leren binnen de organisatie beheert’

In wezen is een LMS dus een overkoepelende, strategische software oplossing voor het plannen, aanbieden en beheren van alle leeractiviteiten binnen een organisatie. Dit geldt voor zowel online, klassikaal als blended trainingen en opleidingen. De focus van een LMS ligt op het beheren van medewerkers, het bijhouden van hun voortgang en prestaties op alle soorten leerinterventies en helpt bij het uitvoeren van administratieve taken zoals uitgebreide rapportages aan het management. In dit artikel wordt verder uitgelegd hoe je in 3 stappen het beste LMS systeem kiest voor jouw organisatie. 

Wat is een LCMS (learning management content systeem)?

‘Een learning content management systeem is een software oplossing waarmee meerdere gebruikers vanuit één platform digitale leercontent kunnen creëren, beheren en aanbieden’

In tegenstelling tot een LMS, ligt de focus van een LCMS op het maken en beheren van de leerinhoud van online trainingen. Een LCMS is dus het systeem waarmee de organisatie, trainers of experts online content efficiënt kunnen maken en verspreiden. Dit systeem helpt bij het creëren en personaliseren van de juiste inhoud, zodat op tijd aan de behoeften van individuele of groepen medewerkers wordt voldaan.

Overeenkomsten tussen een LMS en een LCMS

Hoewel een LMS en een LCMS twee verschillende systemen zijn en elkaar juist aanvullen, zien we in de praktijk dat de twee systemen steeds meer overeenkomsten vertonen. Zo wordt een LMS regelmatig met een Auteurstool uitgebreid, zodat de gebruiker gemakkelijk eigen content kan creëren.

Een LCMS krijgt daarentegen steeds meer rapportagemogelijkheden, waardoor de leeractiviteiten en trainingsinhoud beter beheerd kunnen worden. Toch blijven de twee systemen voornamelijk aanvullend op elkaar. Dat komt door een aantal grote verschillen.

Wat is het verschil tussen een LMS en een LCMS?

Waar een LMS zich richt op het beheren, organiseren en aanbieden van (online) trainingen en opleidingen aan medewerkers, richt een LCMS zich op het creëren van nieuwe modules, trainingen en cursussen om medewerkers continu van de juiste informatie te voorzien. De grootste verschillen zitten in:

  • De gebruikersdoelgroep: een LMS richt zich op managers, beheerders en trainers binnen een organisatie, terwijl een LCMS voor content ontwikkelaars en onderwijskundigen is bedoeld;
  • Het doel van het systeem: voor een LMS is dit het beheren van medewerkers, voor een LCMS het beheren van de trainingsinhoud;
  • Het voorzien in rapportages: rapportages in een LMS zijn gecentreerd rondom het leerobject: hoeveel mensen hebben een training afgerond. Rapportages in een LCMS gaan dieper en stelt een trainer in staat de interactie op verschillende onderdelen van het leerobject te meten. Op basis van deze gegevens wordt de content vervolgens verbeterd.
Globaal gezien is een LMS er dus om de medewerkers te beheren, terwijl een LCMS zich bezighoudt met het beheren van de inhoud van de trainingen. (Meer over het verschil tussen een LMS en een LCMS lees je in dit document)

Opkomst van het Learning Experience Platform

Hoewel een LMS - door de gemakkelijke koppeling met andere HR- en ERP-systemen - een centrale plek in het leerlandschap inneemt, is ook het LMS aan veranderingen onderhevig. Volgens de voorspelling van onder anderen Bersin by Deloitte vervangt, of in ieder geval vult een Learning Experience Platform (LEP) het huidige LMS aan.

Waar het op neer komt is dat er een verschuiving plaatsvindt van een centraal leermanagement platform met het primaire doel beheer en administratie, naar een model waarbij het leerplatform wordt gezien als een soort Netflix. Leren gebeurt steeds minder door een training of opleiding van A tot Z te volgen, maar meer in een continue stroom van on demand leermomenten. Een LEP focust dus meer op het bieden van een leerervaring die voldoet aan de hedendaagse verwachtingen: van bite-size micro-learnings of andere probleemspecifieke leermogelijkheden tot aanbevelingen op basis van bijvoorbeeld functie, in een platform met een gebruiksvriendelijke interface. Verwachtingen die gevoed worden door systemen als Netflix en Spotify.

Begrippenlijst veel voorkomende termen rondom leren en ontwikkelen


Term

Betekenis

Leerplatform

ookwel

Elektronische leeromgeving

Een leerplatform omvat de gehele leeromgeving. Het is het softwaresysteem dat is ontworpen om trainingen en opleidingen binnen organisaties aan te bieden en bestaat over het algemeen uit een Online Academy en een Learning Management Systeem.

Een Elektronische Leeromgeving wordt doorgaans gebruikt als platform voor studenten in het onderwijs. Organisaties bezigen vaker de term leerplatform.


Online
Academy

Een online academy is het gedeelte van de leeromgeving waarin medewerkers bezig zijn met leren en ontwikkelen. Het is het portaal waarop zij inloggen en hun trainingen zoeken, boeken en volgen.


Learning Management Systeem (LMS)
Een LMS is het ‘beheer- en administratie systeem’ binnen de leeromgeving. Het is het systeem waarmee onder andere het leeraanbod op de academy wordt beheerd, leeractiviteiten worden bijgehouden en geanalyseerd en rapportages omtrent het leerrendement worden opgesteld.
 
Variaties: Learning Management System; Leer management systeem; Leermanagementsysteem; LMS software; LMS systeem
Content Management Systeem (CMS)
Een CMS is een softwaretoepassing waarmee de inhoud van digitale content (denk aan een website) eenvoudig zelf beheert kan worden, zonder dat hier programmeerkennis voor nodig is.
 
Variaties: Cms software; Cms system
Learning Content Management Systeem (LCMS)

Een LCMS is een tool of een software waarmee een organisatie gemakkelijk zelf trainingen en andere leercontent ontwikkelt en verspreidt.

Auteurstool

Een Auteurstool is een instrument waarmee organisaties, managers of experts eenvoudig zelf trainingen ontwikkelen. Gemakkelijk te koppelen aan een Learning Management Systeem.


E-learning software
Goede e-learning software helpt je bij het beheren van jouw online leerprogramma. De meest voorkomende optie is een Learning Management Systeem.
 
Waar e-learning software zich richt op het beheer van online trainingen kan je met een goed Learning Management Systeem alle leervormen beheren.

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.