Wat is leveranciersmanagement?

Het beheer van je opleidingsleveranciers kan veel tijd opslorpen: bij elke nieuwe trainingsaanvraag moet je op zoek naar de juiste aanbieder, en vaak ben je met tientallen opleiders tegelijkertijd in de weer. Maar wist je dat je dit tijdrovende leveranciersmanagement ook kunt uitbesteden aan een opleidingsintermediair? In dit artikel geven we je graag meer uitleg.

Wat is leveranciersmanagement?

De definitie van leveranciersmanagement luidt als volgt: "Het analyseren, plannen, implementeren en beheren van activiteiten gericht op het ontwikkelen, uitbreiden en onderhouden van relaties met de leveranciersmarkt, op zodanige wijze dat de concurrentiepositie van de onderneming wordt versterkt."

Bij leveranciersmanagement beantwoord je dus de volgende vragen:

  • Welke leveranciers zijn het meest geschikt voor de organisatie?
  • Wat is de juiste samenwerkingsvorm?
  • Welke rol en verantwoordelijkheden vervullen de leveranciers?

Als we deze definitie toepassen op leren en ontwikkelen binnen organisaties, dan gaat leveranciersmanagement dus om het beheer van relaties met de verschillende opleidingsaanbieders die de leerbehoefte van jouw organisatie het best vervullen.

Leveranciersmanagement via een opleidingsintermediair

Een opleidingsintermediair is een externe partij die het gehele inkoopproces rondom opleidingen verzorgt. Deze koopt voor meerdere klanten allerlei soorten trainingen in bij vaste opleidingspartners.

Jij bepaalt de leerbehoefte in jouw organisatie en stelt daarbij het doel en de best passende leervorm vast. Vervolgens onderhandelt de opleidingsintermediair bij de aankoop van de trainingen bij geselecteerde opleiders.

Voordelen van een opleidingsintermediair

Als je het inkoopproces van opleidingen uitbesteedt, brengt dat een aantal voordelen met zich mee:

  • Vereenvoudiging: het inkoopproces voor opleidingen wordt vereenvoudigd omdat je slechts met één partij werkt.
  • Goedkoper: een opleidingsintermediair koopt trainingen voor meerdere klanten tegelijk bij dezelfde opleider(s) en kan dus interessante (en hogere) inkoopkortingen afdwingen - waar jouw organisatie van profiteert!
  • Minder administratie: jouw organisatie ontvangt voor alle opleidingen en diensten slechts één overzichtelijke factuur.
  • Meer inzicht: dankzij de vereenvoudigde administratieve procedures rond je trainingsaanvragen verkrijg je meer grip op je opleidingsleveranciers en de bijbehorende kosten.

Traditionele en digitale opleidingsintermediairs

Traditionele opleidingsintermediairs functioneren als een volledig externe opleidingsafdeling, dat als adviesorgaan meedenkt met de organisatie en werk uit handen neemt. Deze intermediairs bepalen de leerbehoefte, de daarbij passende leervorm(en), het opleidingsplan en het inkoopproces van trainingen.

Digitale opleidingsintermediairs (zoals die van Studytube's leerplatform) automatiseren leeraanvragen en bieden alleen inkoopbemiddeling. De organisatie bepaalt zelf de leerbehoefte en leervorm, waarbij ze eenvoudig trainingen zoekt en boekt via het platform. De intermediair verzorgt dan de uitvoering van het inkoopproces, inclusief facturatie en de onderhandeling van inkoopkortingen.

Leveranciersmanagement met Studytube

Met de Digitale Opleidingsintermediair van Studytube kan je je trainingsaanvragen verregaand automatiseren, maar bewaar je te allen tijde de maximale controle over het inkoopproces. Wij vereenvoudigen jouw administratie en bemiddelen inkoopkortingen, zodat jij tijd én geld bespaart! Tot binnenkort?

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.