Groepsfoto L&D Monitor-webinar met Nick van Dam, Kiki Becking en Ester Koot

Webinar ‘Impact leren en ontwikkelen op 2030’: een verslag

In ons live webinar op 19 april bespraken prof. dr. Nick van Dam (Nyenrode Business Universiteit, IE University Madrid) en Ester Koot, senior strategieconsultant bij Motivaction/Sparkey, het toenemende strategische belang van Learning & Development (L&D) aan de hand van de Studytube Learning & Development Monitor 2022. Hoe ziet de leer- en ontwikkelcultuur in Nederland eruit? Zijn organisaties klaar voor de toekomst? Wat zijn de belangrijkste trends en uitdagingen op het gebied van L&D? Je leest het in dit verslag.

Ester Koot is via Sparkey nauw betrokken bij de totstandkoming van de jaarlijkse Studytube Learning & Development Monitor. Zij vertelt dat voor de editie van 2022 onderzoek plaatsvond onder bijna 1.800 respondenten: ongeveer 600 HR-medewerkers, 400 leidinggevenden en 800 medewerkers in verschillende branches. Uit het onderzoek kwamen enkele belangrijke bevindingen naar voren, waarop de sprekers in het webinar dieper ingaan.

Trends met impact op L&D

De businesscase voor L&D is nog nooit zo sterk geweest als nu, stelt Nick van Dam. Hij signaleert zes trends met impact op L&D:

  1. Door de coronapandemie heeft de afgelopen 2 jaar de grootste verschuiving in werk plaatsgevonden in 130 jaar: digitalisering heeft een hoge vlucht genomen en beïnvloedt ons werk blijvend. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden van medewerkers.
  2. De klimaatdoelstellingen van de VN en de energietransitie zorgen voor nieuwe banen.
  3. Generatie Z betreedt de arbeidsmarkt. Dat zijn mensen die na 1995 geboren zijn. In veel organisaties werken straks vijf generaties medewerkers.
  4. Vitaliteit speelt een steeds grotere rol. Om 45 tot 50 jaar te kunnen werken, moet je vitaal zijn. Daarom is het belangrijk om aandacht te besteden aan welzijn, gezondheid, geluk en zingeving.
  5. We staan aan het begin van de vierde industriële revolutie. De komende tien jaar zullen allerlei ontwikkelingen rond automatisering, robotisering en AI (artificial intelligence) grote invloed hebben op het werk.
  6. In veel sectoren zijn grote tekorten aan werknemers en de verwachting is dat dat zo blijft. Het is en blijft een grote uitdaging om medewerkers te ontwikkelen en vast te houden.

Een schrikbarende uitkomst

Als je die trends in gedachten houdt, is een van de uitkomsten van de Studytube Learning & Development Monitor schrikbarend. Maar liefst 63 procent van de bedrijven blijkt het potentieel van medewerkers onbenut te laten. Meer dan de helft van de ondervraagde HR-medewerkers zegt dat L&D geen topprioriteit heeft in de organisatie. Sterker nog: het beschikbare budget ervoor wordt vaak niet volledig opgemaakt, er wordt onvoldoende tijd voor vrijgemaakt en medewerkers zijn slecht op de hoogte van de mogelijkheden. 

Een leven lang ontwikkelen

Toch lijkt er een kentering aan te komen. 68 procent van de respondenten vreest namelijk dat organisaties talent zullen verliezen als ze niet investeren in L&D. Dat is 6 procentpunt meer dan vorig jaar en het duidt erop dat werkgevers het belang van L&D steeds beter gaan inzien.

Van Dam vindt het mooi om te zien dat een leven lang ontwikkelen de laatste tien jaar aandacht heeft gekregen. Steeds meer mensen zijn zich ervan bewust dat ze zich altijd moeten blijven ontwikkelen om duurzaam inzetbaar te blijven, merkt hij op. Ze vinden ontwikkelingsmogelijkheden in hun werk daarom belangrijk. Dat geldt zeker voor generatie Z, met name de hogeropgeleiden. Voor hen zijn ontwikkelingsmogelijkheden een reden om bij een organisatie te gaan werken. Uit studies blijkt dan ook dat organisaties die meer aandacht besteden aan formeel en informeel leren, beter in staat zijn om medewerkers te behouden, aldus Van Dam.

Medewerkers stimuleren om zich te ontwikkelen

Wie is er eigenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling van medewerkers? Koot: “Ik ben zelf leidinggevende en ik dacht vroeger dat de wens om zich te ontwikkelen uit de medewerkers zelf moet komen. Daar ben ik van teruggekomen. Medewerkers weten namelijk niet altijd waar hun ontwikkelingsmogelijkheden liggen.” Van Dam is het daarmee eens. Hij haalt onderzoek aan waaruit blijkt dat medewerkers en organisaties een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben. Organisaties weten namelijk aan welke vaardigheden ze in de toekomst behoefte hebben. Zij kunnen medewerkers stimuleren door dat toekomstbeeld te schetsen en door duidelijk te laten zien welke ontwikkelmogelijkheden ze bieden.

Communicatie is cruciaal

In de communicatie over het leeraanbod kan L&D zich nog sterk ontwikkelen. Van Dam maakt een treffende vergelijking tussen L&D en productorganisaties: “Veel productorganisaties besteden 30 à 40 procent aan de ontwikkeling van hun product. De overige 60 tot 70 procent gaat naar communicatie, marketing en businessdevelopment. Bij L&D liggen die verhoudingen nu nog heel anders: zo’n 99 procent wordt besteed aan het ontwikkelen van leerinterventies en maar 1 procent aan de communicatie daarover. Het is belangrijk dat L&D een rol gaat spelen in het ontwikkelen van een leercultuur. Dat zie ik de laatste tijd gelukkig ook gebeuren.”

Technologie ondersteunt L&D

L&D heeft het tij mee, want de tools zijn beschikbaar om de ontwikkeling van medewerkers heel gericht te stimuleren. Van Dam: “In complexe organisaties met allerlei afdelingen, functiegroepen en zelfs internationale takken was het niet eenvoudig om het leeraanbod duidelijk te presenteren aan de medewerkers. Technologie speelt daarbij nu een steeds belangrijkere rol. Met AI kun je het aanbod op de individuele medewerker richten.”

Ontwikkelmogelijkheden als vorm van waardering

Tot slot komen Van Dam en Koot terug op het strategische belang van L&D. Van Dam benadrukt dat uit allerlei studies blijkt dat opleidingsmogelijkheden leiden tot motivatie en betrokkenheid bij medewerkers en tot minder verloop. Koot verklaart: “Het voelt voor een medewerker als een vorm van waardering om de tijd en mogelijkheden te krijgen om zich te ontwikkelen.”

Benieuwd naar meer?

Het webinar lichtte de meest opvallende en verrassende cijfers uit, maar de Studytube Learning & Development Monitor 2022 huisvest nog een schat aan andere data en inzichten.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.