360 graden feedback

360 graden feedback: maak eenvoudig je eigen feedbackformulier

Feedback geven is van cruciaal belang voor de persoonlijke en professionele groei van een individu. Feedback helpt ons te begrijpen wat we goed doen en waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Het kan ons ook helpen om onze prestaties te verbeteren en ons te motiveren om harder te werken. Maar hoe geef je feedback op een effectieve manier? Dat is waar 360 graden feedback om de hoek komt kijken.

Wat is 360 graden feedback?

360 graden feedback is een feedbackproces waarbij iemand feedback ontvangt van verschillende mensen met wie hij/zij werkt. Dit kunnen collega's, leidinggevenden, ondergeschikten of klanten zijn. Het idee achter 360 graden feedback is dat hoe meer verschillende perspectieven worden gedeeld, hoe beter een beeld wordt gevormd van iemands prestaties en gedrag.

In een 360 graden feedbackproces vullen de respondenten een vragenlijst in over de persoon waar ze feedback over geven. De vragenlijst bestaat meestal uit verschillende categorieën, zoals communicatie, leiderschap en samenwerking. De feedback die wordt verzameld, wordt vervolgens geanalyseerd en samengevat in een rapport.

Waarom is 360 graden feedback een goede manier van feedback geven?

360 graden feedback is een uitstekende manier om feedback te geven omdat het een compleet beeld geeft van iemands prestaties en gedrag. Het stelt de persoon in staat om zichzelf te zien vanuit het perspectief van anderen, wat kan helpen bij het identificeren van blinde vlekken en gebieden voor verbetering. Het kan ook helpen bij het versterken van sterke punten door positieve feedback te benadrukken.

Bovendien bevordert 360 graden feedback de betrokkenheid van medewerkers. Het laat zien dat het bedrijf waarde hecht aan de mening van de medewerkers en dat hun feedback serieus wordt genomen. Het kan ook helpen bij het verbeteren van de communicatie en het versterken van de relaties tussen teamleden.

Het proces

Het proces rondom 360 graden feedback ziet er als volgt uit:

Stap 1: Doelstellingen vaststellen en respondenten selecteren

Het proces van 360 graden feedback begint met het vaststellen van de doelstellingen van het feedbackproces. Hierbij wordt bepaald wat het doel is van de feedback en welke competenties en vaardigheden er beoordeeld worden. Vervolgens worden de respondenten geselecteerd uit verschillende bronnen, zoals collega's, ondergeschikten, leidinggevenden en klanten.

Stap 2: Feedbackformulier opstellen en uitdelen

Na het selecteren van de respondenten wordt er een feedbackformulier opgesteld met relevante categorieën en vragen. Het formulier kan worden aangepast aan de specifieke doelstellingen van het feedbackproces en de behoeften van de persoon die wordt beoordeeld. Het formulier wordt vervolgens uitgedeeld aan de respondenten en hen wordt gevraagd om de vragen te beantwoorden.

Stap 3: Feedback verzamelen en analyseren

Na het uitdelen van het feedbackformulier worden de antwoorden verzameld en geanalyseerd. Op dit formulier komen we later terug. Het is belangrijk dat de respondenten eerlijk en constructief feedback geven en dat ze zich comfortabel voelen bij het geven van feedback. De feedback wordt vervolgens geanalyseerd en samengevat, waarna er concrete stappen kunnen worden gezet om de prestaties en ontwikkeling van de persoon te verbeteren.

Stap 4: Feedbackgesprek voeren

Na het verzamelen en analyseren van de feedback wordt er een feedbackgesprek gevoerd met de persoon die wordt beoordeeld. Tijdens dit gesprek worden de sterke en zwakke punten besproken en worden er concrete stappen gezet om de prestaties en ontwikkeling van de persoon te verbeteren. Het is belangrijk dat de persoon zich gesteund en gemotiveerd voelt tijdens dit gesprek, zodat hij/zij zich optimaal kan ontwikkelen.

Hoe maak je een 360 graden feedbackformulier?

Een goed 360 graden feedback formulier maken is essentieel voor het verzamelen van waardevolle feedback van verschillende bronnen. Hier zijn enkele stappen die je kunt volgen om een effectief 360 graden feedback formulier te maken:

  1. Bepaal de doelstellingen van het feedback proces: Voordat je begint met het maken van het feedback formulier, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat je wilt bereiken met het feedback proces. Wat zijn de doelstellingen en welke prestatie- en gedragsgebieden wil je beoordelen?
  2. Identificeer de juiste categorieën: Na het vaststellen van de doelstellingen van het feedback proces, moet je de juiste categorieën identificeren die relevant zijn voor de persoon die wordt beoordeeld. Hierbij kun je denken aan categorieën als leiderschap, communicatie, teamwork, professionaliteit, enzovoort.
  3. Stel relevante vragen: Nadat je de categorieën hebt vastgesteld, is het tijd om relevante vragen te formuleren voor elke categorie. De vragen moeten gericht zijn op de prestaties en het gedrag dat je wilt beoordelen. Het is belangrijk om open vragen te stellen om de respondenten de ruimte te geven om uitgebreide feedback te geven.
  4. Gebruik schalen of numerieke scores: Om de feedback kwantitatief te maken, kun je schalen of numerieke scores gebruiken. Dit helpt bij het vergelijken van de antwoorden van verschillende respondenten en maakt het gemakkelijker om conclusies te trekken.
  5. Test het formulier: Voordat je het formulier in gebruik neemt, is het belangrijk om het te testen. Dit kan helpen bij het identificeren van eventuele fouten of onduidelijkheden en ervoor zorgen dat het formulier effectief is bij het verzamelen van de gewenste feedback.
  6. Verzeker vertrouwelijkheid: Zorg ervoor dat het formulier vertrouwelijk wordt behandeld en dat de feedback op een constructieve en respectvolle manier wordt gegeven. Dit kan helpen om een open en eerlijke feedbackcultuur te bevorderen.

Met deze stappen kun je een effectief 360 graden feedback formulier maken dat helpt bij het verzamelen van waardevolle feedback van verschillende bronnen. Het is belangrijk om het formulier regelmatig te evalueren en indien nodig aan te passen om ervoor te zorgen dat het relevant blijft en blijft bijdragen aan de doelstellingen van het feedback proces.

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.