De verschillen tussen jonge en oudere medewerkers

Elke generatie heeft zijn eigen attitude, communicatiestijl en voorkeuren om te leren. Deze houding en gedrag nemen medewerkers natuurlijk mee de werkvloer op. Hoe goed ken jij je jongste en oudere collega's eigenlijk? Deze infographic maakt duidelijk wat de grootste verschillen zijn tussen deze twee totaal verschillende groepen medewerkers:

blog-infographic-Verschillen-tussen-jonge-en-oudere-medewerkers

Verschillende communicatiestijlen maken kennisuitwisseling uitdagend

Zoals je ziet hebben jongeren en ouderen voor sommige dingen compleet tegenovergestelde strategieën. De één wil snel leren op het moment dat het nodig is, de ander wil op een rustig moment digitale uitleg. De één is goed in interpersoonlijke face to face communicatie, de ander weet juist via social media weer iedereen te bereiken. Hoe zorg je ervoor dat deze twee uiteenlopende groepen medewerkers van elkaar kunnen leren? Daarvoor moeten op een paar gebieden wat afstanden worden overbrugd.

Jongeren zijn minder communicatief sterk

Generatie Z, die geboren is tussen 1995 en 2010 en zich geen leven zonder internet kunnen voorstellen, heeft alle nodige informatie binnen een paar klikken gevonden en baat bij just-in-time learning. Tegelijkertijd zijn jongeren minder goed in interpersoonlijke communicatie dan hun oudere collega’s. Informeel leren door gewoon 'naast een ervaren collega te gaan zitten' en mee te kijken, is voor jongeren niet effectief. Deloitte waarschuwt dat de gebrekkige communicatieve vaardigheden van jonge medewerkers een probleem kunnen worden als de babyboomers met pensioen gaan. Dit kan een goede kennisoverdracht in de weg staan1.  

Digitaal ontwikkelde jongeren zijn nauwelijks bij te benen

Tegelijkertijd kunnen digital immigrants die leraar zijn, zich nauwelijks aanpassen aan hun leerlingen- de digital natives2. Ouderen staan sceptisch tegenover de multitaskende jongeren die effectief kunnen werken en leren met achtergrondgeluiden en muziek. Ouderen kunnen dat zelf niet en projecteren die verwachting op jongeren - onterecht. Toch is het niet waarschijnlijk en ook niet wenselijk, dat de digital natives een stapje terug zullen doen. En dus zullen de digital immigrants op de werkvloer, oftewel de babyboomers, generatie X en Y, moeten meebewegen met de digital natives3. Dat betekent: generatie Z moet hulp krijgen om hun communicatieve vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn op werk. Maar wat betreft leren en ontwikkelen: dat doen jongeren niet stap-voor-stap in een vaste volgorde. Zij leren het beste just-in-time op het moment dat het nodig is, zodat ze kennis direct kunnen toepassen.

Stimuleer kennisuitwisseling tussen jonge en oudere medewerkers

Één ding is zeker: starters barsten van de ambitie. Zij willen dolgraag leren van hun oudere, ervaren collega’s en managers4. Maar hoe faciliteer je dat medewerkers van elkaar leren en kennis uitwisselen? Het e-book ‘Beter kennismanagement’ bespreekt de meest voorkomende belemmeringen voor kennisuitwisseling in organisaties. Met de praktische tips om deze weg te nemen, kun je direct aan de slag om kennisuitwisseling tussen jouw medewerkers te stimuleren.

1. Bron: Deloitte 'Generation Z enters the workforce'

2. Bron: Prensky, 2001 'Digital Natives, Digital Immigrants'

3. Bron: Prensky, 2001 'Digital Natives, Digital Immigrants'

4. Bron: Young Capital onderzoek