online leren en ontwikkelen voor war for talent

De 'war for talent': talent aantrekken met leren en ontwikkelen

Talent is schaars op het moment. En waar is het beschikbare talent vooral naar op zoek? Ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden. De professionals van nu vinden dit veelal zelfs belangrijker dan het salaris. Slimme werkgevers maken van L&D daarom al een paradepaardje in hun wervingsproces. Maar hier komt wel meer bij kijken dan het aanbieden van de juiste groei- en ontwikkelmogelijkheden. Zet jouw organisatie leren en ontwikkelen al effectief in in de ‘war for talent’?

Aantrekkelijker als werkgever dankzij L&D

Hoewel er momenteel meerdere generaties en verschillende talentpersona’s actief zijn op de arbeidsmarkt, vinden velen het belangrijk om door te kunnen leren. Met name de jongere generaties hechten hier veel waarde aan. Uit de Studytube L&D Monitor 2022 blijkt dan ook dat 68% van de organisaties L&D al inzet om hun werkgeversmerk te versterken en zo talent aan te trekken. 65% doet dit bovendien ook al om talent te behouden. Maar hoe wordt je met L&D nu echt aantrekkelijker als werkgever?

Meer dan een lokkertje in de war for talent

Uiteraard is professionele ontwikkeling meer dan een lokkertje voor talent. Het draagt continu bij aan de groei van medewerkers. Homam Karimi, CEO Studytube: "Talent aantrekken is essentieel voor het voortbestaan van een organisatie. Het is dus logisch dat bedrijven L&D inzetten om een sterk werkgeversmerk te creëren en hiermee de juiste mensen proberen aan te trekken. Maar ook als het talent al aan boord is, blijft ontwikkeling een belangrijke rol spelen. Het gaat er namelijk om dat je als organisatie kunt inspelen op veranderende omstandigheden. Zolang werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen en hiervoor de juiste handvatten aangereikt krijgen, zal de organisatie in zijn geheel ook wendbaar zijn. En juist dat is essentieel om als organisatie toekomstbestendig te zijn."

Ook overheid erkent het belang van L&D

Dat er aandacht uitgaat naar L&D vanuit werkgevers staat dus buiten kijf. Maar ook de overheid ziet het strategische belang in. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de SLIM-regeling. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt met deze regeling vanaf 2020 48 miljoen euro per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen in het mkb. Daarnaast komt 1,2 miljoen euro vrij voor hetzelfde doel in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector. Maar om dit budget goed te kunnen besteden, is er wel nog werk aan de winkel.

Werk aan de winkel

Bedrijven zullen moeten werken aan de doorvertaling van hun visie naar concrete acties op de werkvloer. Die blijven op dit moment namelijk nog vaak uit. Zo laat de L&D Monitor ook zien dat minder dan een op de drie organisaties (29%) regelmatig en structureel rapporteert over behaalde leer- en ontwikkeldoelstellingen. Ook is de stuurloosheid van het leren en ontwikkelen terug te zien in de manier waarop dit is opgenomen in het functioneringsproces. In de meeste beoordelingsgesprekken wordt er structureel gesproken over leermogelijkheden, maar in een derde van de gevallen wordt er geen leerplan ontwikkeld op basis van deze gesprekken.

"L&D is een toegevoegde waarde in de profilering van een sterk werkgeversmerk," beaamt Karimi. "Maar als het talent binnen is, moeten we niet vergeten deze ook binnen te houden door de daadwerkelijke uitvoering van L&D. Een sterke visie is een mooi begin, maar een succesvolle lerende organisatie bepaalt vervolgens ook welke leerprogramma's en concrete acties er nodig zijn om van A naar B te komen. De eerste stappen zijn vaak gedeeltelijk gezet, en nu is het zaak dat bedrijven de plannen structureel uitrollen en evalueren, zodat L&D méér is dan alleen een paradepaardje in werving."

Hoe zorg je met L&D echt voor winst in de ‘war for talent’?

Om ervoor te zorgen dat jouw organisatie leren en ontwikkelen doeltreffend kan gebruiken bij het aantrekken en behouden van talent, hebben we de vijf belangrijkste tips op een rij gezet. Hiermee zorg je ervoor dat jouw organisatie een streepje voor heeft in het wervingsproces. In ons e-book, ‘5 tips voor het aantrekken en binden van talent’, kom je erachter hoe je medewerkers up-to-date houdt en duurzame inzetbaarheid tot stand brengt.

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.