Competentiemanagement of talentmanagement?

In de huidige maatschappij is het cruciaal om te weten wat een medewerker te bieden heeft, wat hem onderscheidt en wat zijn toegevoegde waarde is voor de organisatie. Maar we zien ook dat de medewerker zelf op zoek is naar kansen en mogelijkheden voor ontwikkeling en zoekt naar een organisatie die aansluit bij zijn capaciteiten en wensen. Hoe speel je hier als organisatie op in? Richt je je op competentiemanagement of op talentmanagement?

Binden en behouden van talent

Volgens het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van Raet vindt 40% van de bestuurders dat organisaties onvoldoende in staat zijn om jong talent te binden en te behouden.

Dit komt doordat veel organisaties geen rekening houden met wat jonge medewerkers écht gelukkig maakt. Namelijk: werk-privé balans, leuke collega’s, carrièremogelijkheden en het aanbod van trainingen en opleidingen.

Jonge medewerkers willen zich identificeren met een organisatie. Als organisatie is het daarom belangrijk om eerst naar de talenten van de medewerker te kijken en hoe je deze verder kunt ontwikkelen. In de huidige maatschappij dienen leidinggevenden ontwikkeling dan ook serieus te nemen en op de agenda te zetten. In deze blogs lees je alles wat je moet weten over millennials en generatie Z op de werkvloer.

Wat is het verschil tussen competentiemanagement en talentmanagement?

Medewerkers willen ontwikkelingsmogelijkheden op hun werk. Organisaties willen ook het talent van hun medewerkers ontplooien en behouden. Maar richt je je dan als leidinggevende op de ontwikkeling van competenties of talenten van je medewerkers? En wat is het verschil? Om dat duidelijk te maken, leggen we eerst uit wat de twee begrippen inhouden.

Wat is competentiemanagement?

Als we aan de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers denken, denken we vaak aan de ontwikkeling van competenties. Competenties zijn het vermogen of de kennis om een handeling bekwaam uit te voeren of om een probleem efficiënt op te lossen. Bij competenties wordt er gekeken naar de rollen die een medewerker wil vervullen en op welke gebieden de medewerker zich moet ontwikkelen om aan de rollen te voldoen. Met competentiemanagement zorg je ervoor dat de juiste competenties aanwezig zijn wanneer en waar nodig. De ‘juiste’ in dit verhaal hangt af van de doelstellingen binnen de organisatie.  

Wat is talentmanagement?

Anders dan competentiemanagement is talentmanagement gericht op het ontwikkelen en identificeren van de kwaliteiten en ambities van medewerkers. Hiervoor worden de juiste omstandigheden gecreëerd. Deze kwaliteiten en ambities gaan voornamelijk over de persoonlijke ontwikkeling van een medewerker en minder over de ontwikkeling binnen het vakgebied.

Wanneer de focus op talent ligt, kijk je als organisatie eerst naar de sterke kanten van de medewerker en hoe je hier op voort kunt bouwen. Dit wordt meestal gedaan met een persoonlijk loopbaantraject. Bij talentmanagement staat de groei van de medewerker centraal. Groei die past bij de talenten van de medewerker.

Wat is het verschil tussen de twee?

Het grote verschil is dat talenten van de medewerker zelf zijn en je competenties kunt zien als een verzameling van collectieve vaardigheden die nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen uitvoeren. Het verschil tussen competenties en talenten is dan ook subtiel, maar zeker aanwezig.

Benut de talenten van jouw medewerkers optimaal

Competentiemanagement of talentmanagement, waar je je ook op richt, het is belangrijk dat je als organisatie voornamelijk focust op de ontwikkeling van de medewerker. Het optimaal benutten van talenten helpt jouw organisatie haar doelstellingen behalen en jouw medewerkers groeien. Met goed management werken medewerkers vanuit hun kracht en leveren daardoor een betere bijdrage aan de organisatie. Ook zorgt goed competentie- of talentmanagement voor de juiste verbinding en gemotiveerde medewerkers. Je creëert namelijk mogelijkheden, investeert in je medewerkers en staat open voor verandering.

Benieuwd hoe je ontwikkeling stimuleert met goed competentiemanagement? Wij hebben een competentiehandboek ontwikkeld waarin we je dit stap voor stap uitleggen. Je vindt het competentiehandboek hieronder.