Brisker en Studytube: focussen op duurzame (flex)medewerkers

Op dinsdag 23 maart organiseert Studytube het webinar “Hoe Brisker zijn (flex)medewerkers klaarstoomt voor de toekomst”. Michiel Poppelier, Learning & Development Manager bij Brisker Group, komt er meer vertellen over het leerbeleid van Brisker, en hoe de organisatie werknemers voorbereidt op een toekomst vol veranderingen. In afwachting van het webinar namen we alvast met Poppelier het succesvolle klantverhaal van Brisker onder de loep.

Brisker Group profileert zichzelf als HR-dienstverlener en dé specialist in flexibele arbeid in Nederland. De onderneming zet volop in op de duurzame inzetbaarheid van haar medewerkers, zowel voor het interne personeel als voor circa 30.000 flexmedewerkers.

“De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat scholing nu belangrijker is dan ooit,” vertelt Poppelier. “Verschillende mensen mét een opleiding zaten opeens zonder werk. Wij willen al onze werknemers optimaal voorbereiden op de veranderende omstandigheden in een dergelijke onzekere markt. Zo kan je bijvoorbeeld horecamedewerkers na de juiste omscholing inzetten in een vaccinatiecentrum.”

Academy for Flex

Met de Academy for Flex, een online leeromgeving die alle leeractiviteiten bundelt, kunnen de medewerkers van Brisker volop werken aan de verbreding en verdieping van hun vakkennis en vaardigheden, om zich zo klaar te maken voor hun takenpakket van de toekomst.

“Dankzij die aandacht voor persoonlijke ontwikkeling groeien je medewerkers uit tot wendbare en flexibele arbeidskrachten,” aldus Poppelier. “We willen hen met de Academy niet alleen behouden, maar ook blijven uitdagen. Leren moet immers leuk zijn, want alleen dat geeft het beste resultaat: gelukkige en productieve medewerkers én tevreden opdrachtgevers.”

Drie partijen

Om de vele voordelen van het leerplatform maximaal te oogsten moet Brisker rekening houden met de verschillende spelers op het veld.

“In onze sector zitten er eigenlijk drie partijen aan tafel,” zegt Poppelier, “en die zijn allemaal verantwoordelijk voor het leerproces. De uitzendorganisatie faciliteert, terwijl de opdrachtgever stimuleert en de medewerker de regie voert over de eigen ontwikkeling. Voor ons speelt bovendien een dubbele gelaagdheid mee: wij willen onze flexmedewerkers op weg helpen naar hun volgende stap, maar ook binding zoeken en vinden met onze opdrachtgevers.”

Vrijheid en bewustzijn

Voor Brisker ligt de oplossing in intensieve communicatiecampagnes. Die moeten meer bewustzijn creëren bij de medewerker, zodat die perfect op de hoogte is van de verscheidene leermogelijkheden binnen de Academy for Flex én het persoonlijke nut daarvan voor zijn of haar groeicurve. De medewerker krijgt bij de invulling van dat leerproces veel vrijheid, maar bewustzijnsvorming is volgens Poppelier een essentiële eerste stap.

“De medewerker moet allereerst wéten dat de hulpmiddelen er zijn,” stelt hij. “Om- en bijscholing lijken ver weg als je een vaste, ‘veilige’ baan hebt, maar werkzaamheden veranderen nu eenmaal, en je moet daarop kunnen inspelen. Die wendbaarheid komt niet vanzelf, dus proberen wij onze mensen daarbij zo goed mogelijk te helpen – samen met Studytube.”

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.