Upskillen en reskillen in de financiële sector: geen luxe maar noodzaak

Of je nu bij een grote bank werkt of een fintech-startup, stilstand gelijk aan achteruitgang in de financiële sector van vandaag. De afgelopen jaren zagen we een exponentiële groei in technologische vooruitgang en een dynamische verandering in marktstructuren. Niet alleen de manier waarop transacties plaatsvinden verandert, maar ook de vaardigheden die je als professional nodig hebt in de sector. Er is momenteel zelfs sprake van een ware ‘skill gap-crisis’. Dus hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers dit allemaal bijbenen?

De nieuwe vaardigheidsbehoeften in de financiële sector

De opkomst van technologische krachten gaat hand in hand met enkele opvallende trends in de vaardigheidsbehoeften in de financiële sector. De ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat het voor veel organisaties en hun medewerkers op dit moment bijna onmogelijk lijkt om deze adequaat bij te benen. Skill gaps zijn het gevolg. 

Uit data van Gartner (2021) blijkt dat maar liefst 58 procent van de werknemers niet over de vaardigheden beschikt die nodig zijn voor het effectief uitvoeren van hun huidige functies. We kunnen dus gerust spreken van een ‘skill gap-crisis’. Dit maakt het voor organisaties noodzakelijk om nieuw talent aan te trekken, te behouden en te voorzien van de juiste skills, zodat ze klaar zijn voor de banen van morgen. Door deze crisis, in combinatie met de technologische vooruitgang en veranderende marktdynamieken welke dwingen tot constante evolutie, is de rol van Learning & Development verandert van een secundaire voorwaarde naar een essentiële pijler voor het overleven en floreren van organisaties.

In de financiële sector zijn skills als data-analyse en -interpretatie bijvoorbeeld niet langer 'nice-to-haves', maar eerder de ruggengraat van strategische besluitvorming. En doordat de sector steeds meer te maken krijgt met complexe cyberdreigingen groeit de vraag naar professionals die bedreven zijn in cybersecurity exponentieel. Maar zelfs als je hier goed in mee bent gekomen, hoe weet je dan welke skills hier weer op volgen?

In de figuur hieronder zie je een aantal opvallende verschuivingen binnen de benodigde skills in de sector.
Screenshot 2024-04-18 at 17.15.26

Bron: Upskillen en reskillen voor succes in de financiële sector

Om inzicht te krijgen en te behouden in de verschuivingen in de benodigde skills, zul je proactief actie moeten ondernemen. Want wat vandaag nodig is, kan morgen alweer achterhaald zijn. Organisaties in de financiële sector staan voor een cruciale uitdaging: de noodzaak om het groeiende tekort aan vaardigheden niet alleen te identificeren, maar ook effectief te overbruggen. En dat alles te midden van een hevige concurrentiestrijd om talent. 

De sleutel tot succes: skill-based leren

In een omgeving die constant evolueert, is anticiperen op verandering de sleutel tot succes. Financiële professionals moeten daarom proactief zijn in het identificeren van opkomende trends en zichzelf uitrusten met de nodige vaardigheden om relevant te blijven. Wachten tot de markt de koers dicteert, is niet langer een levensvatbare strategie. Zowel organisaties als individuen moeten vooruitkijken, zich aanpassen aan nieuwe realiteiten en anticiperen op de benodigde kennis en kunde. 

Elk individu heeft zo zijn of haar eigen unieke skill gaps. Dit kunnen functie-specifieke vaardigheden zijn, organisatie-specifieke skills of kwalificaties. Met skill-based leren ga je gericht aan de slag met het ontwikkelen van de skills die jij nu en in de (nabije) toekomst nodig hebt om je functie goed te kunnen uitvoeren.

Met behulp van een AI-gedreven leerplatform, zoals dat van Studytube, kan je skill gaps eenvoudig identificeren. En je krijgt hier bovendien direct de juiste trainingen voorgesteld om de skills te ontwikkelen die je nodig hebt. Door de kracht van AI te benutten om leerervaringen te personaliseren en te optimaliseren, opent Studytube wegen voor bedrijven om een toekomstbestendige, bekwaam en flexibel personeelsbestand op te bouwen.

Blijf continu upskillen en reskillen!

Skill-based leren is dus het devies, en je kunt hiermee zowel upskillen als reskillen. Upskilling verwijst naar het verwerven van nieuwe vaardigheden of het verbeteren van bestaande vaardigheden die relevant zijn voor je huidige baan. De voordelen van investeren in je eigen ontwikkeling zijn vrijwel ongelimiteerd. Ten eerste opent upskillen namelijk de deur naar verbeterde efficiëntie en productiviteit. Een ander tastbaar voordeel is de vergroting van je waarde op de arbeidsmarkt. In deze competitieve sector onderscheidt up-to-date kennis je van de rest!

Reskilling betekent het aanleren van volledig nieuwe vaardigheden, meestal om over te stappen naar een andere functie of zelfs industrie. Ook reskilling wordt steeds crucialer in de financiële sector. Niet als eenmalige inspanning, maar als continu proces om te blijven voldoen aan de steeds veranderende eisen van de markt. De snelheid waarmee technologie
evolueert en marktdynamiek verschuift, vereist immers professionals die flexibel zijn en snel nieuwe vaardigheden aanleren.

Organisaties in de financiële sector die reskilling omarmen, hebben de mogelijkheid om wendbaarder te worden en zich aan te passen aan nieuwe trends en technologieën. Het stelt hen in staat om proactief in te spelen op marktontwikkelingen in plaats van reactief te zijn, waardoor ze een concurrentievoordeel behalen. Je maakt hiermee dus niet alleen individuen, maar ook je organisatie toekomstbestendig.

Aan de slag? In ons e-book ‘Upskillen & reskillen voor succes in de financiële wereld’ ontdek je hoe je jezelf en jouw medewerkers onmisbaar maakt in de financiële sector van de toekomst!

3D Mockup E-Book - upskillen finance-1 copy

 

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.