Vitaliteit; de belangrijkste powerskill voor jouw medewerkers in 2023?

Vitaliteit is essentieel op de werkvloer. Het heeft namelijk niet alleen een positieve invloed op het welzijn van medewerkers, maar ook op hun prestaties. Een gebrek aan vitaliteit zorgt bovendien voor meer ziekteverzuim. En dit laatste komt volgens cijfers van het CBS in Nederland steeds vaker voor. Gelukkig is vitaliteit net als communiceren of samenwerken gewoon iets wat je kunt leren. In dit artikel je waarom deze powerskill zo vitaal is en hoe jij jouw medewerkers kunt helpen om deze skill te ontwikkelen.

Wat is vitaliteit?

Vitaliteit is een term om iemands vermogen tot leven, groei en ontwikkeling te beschrijven. Het verwijst ook naar het hebben van energie en kracht om actie te kunnen ondernemen. Daarom is vitaliteit ook zo’n belangrijke powerskill op de werkvloer.

Een werknemer is vitaal als hij of zij een goede balans heeft tussen stress en energie. Als je vitaal bent als werknemer, voel je je goed op het werk en blijf je fit. Bij een gebrek aan vitaliteit kan het gevolg zijn dat je prestaties verminderen. Je hebt immers energie nodig om te kunnen werken.

Waarom is dit juist nu zo’n belangrijke powerskill?

Gebrek aan vitaliteit is een verborgen bedreiging voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Het ziekteverzuim neemt namelijk al jaren toe en steeg volgens het CBS in het derde kwartaal van 2022 zelfs naar 5,0 procent (ten opzichte van 4,6% in dezelfde periode het jaar daarvoor). Stressgerelateerde ziekten spelen hierbij een belangrijke rol. Dit maakt vitale medewerkers dus van groot belang voor elk bedrijf.

Daar komt bij dat vergrijzing op de werkvloer veel voorkomt. Maar hoewel we allemaal geacht worden tot op steeds latere leeftijd door te werken, leven we niet per se gezonder. Sommige van de meest voorkomende chronische gezondheidsaandoeningen, zoals coronaire hartziekten, diabetes type 2 en hoge bloeddruk, houden dan ook verband met gedrag en levensstijl. Als we echt duurzaam inzetbare medewerkers willen, zullen we hen dus ook moeten ondersteunen om goed voor hun gezondheid te kunnen zorgen.

Welke invloed heeft vitaliteit op werkprestaties?

Uit een onderzoek van het World Economic Forum naar vitaliteit op de werkplek blijkt dat werknemers met een goede gezondheid gemiddeld 83% productief zijn. Bij een slechte gezondheid daalt de productiviteit snel. Werknemers met een gemiddelde gezondheid hebben een productiviteit van respectievelijk 75% en 65%.

Vitale en gezonde werknemers zijn meer gefocust en minder gevoelig voor stress. Hierdoor nemen hun algehele prestaties toe. Het verbetert bovendien de creativiteit en stimuleert innovatief gedrag. Daarnaast verhoogt het de kwaliteit van de relaties tussen collega's en het eigen mentale en fysieke welzijn. Investeren in vitaliteit binnen het bedrijf loont dus en leidt tot optimale en duurzame inzetbaarheid.

Welke factoren beïnvloeden vitaliteit?

Je vitaliteit wordt beïnvloed door diverse factoren. Sommige zijn makkelijker te veranderen dan anderen, maar het goede nieuws is dat de factoren ook vaak onderling invloed op elkaar hebben. Dat wil zeggen dat als je met één factor aan de slag gaat, je ook sneller zin krijgt om (een van de) andere factoren aan te pakken.

Voorbeelden van vitaliteitsbeïnvloedende factoren zijn:

 • Leefstijlkeuzes, zoals actief gedrag, voeding, drinken en roken;
 • Psychologische factoren, zoals autonomie, competentie en een gevoel van verbondenheid;
 • Organisatiecultuur, de kwaliteit van interpersoonlijke relaties en de gezamenlijke waardeoriëntatie binnen het bedrijf.

Wat kun je doen als werkgever?

Hoewel je de leefstijlkeuzes als werkgever natuurlijk niet kunt bepalen voor jouw medewerkers, kun je hen wel degelijk ondersteunen om vitaliteitsbevorderende keuzes te maken.

Voorbeelden van wat je kunt doen, zijn:

 • Aandacht besteden aan de gezondheid van werknemers en hier (meer) met elkaar over communiceren;
 • Een werkomgeving creëren die gezond gedrag bevordert, zoals je kantine vullen met gezonde opties of de mogelijkheid bieden om tussendoor te bewegen;
 • Ervoor zorgen dat medewerkers tijdens hun pauzes kunnen bewegen en ontspannen;
 • De kernwaarden van het bedrijf verduidelijken en communiceren om duidelijk te maken wat er van jouw medewerkers wordt verwacht;
 • Het bevorderen van sociale banden op de werkvloer door activiteiten te organiseren;
 • Het aanreiken van een helpende hand in het geval van lastige/stressvolle situaties;
 • Het aanbieden van vitaliteitsprogramma’s die je medewerkers helpen bij het stellen van doelen en die hen tools aanreiken om deze doelen te realiseren.

Hoe kunnen jouw medewerkers vitaliteit aanleren?

Korting aanbieden op de sportschool of sportfaciliteiten inrichten binnen het bedrijf is leuk en geeft je een goed imago, maar hoeveel mensen maken er daadwerkelijk gebruik van? Het is zinvoller om het werken aan vitaliteit leuk te maken met een goed doordacht vitaliteitsprogramma dat aansluit op ieders persoonlijke behoeften.

Je zult eerst draagvlak moeten creëren. Door er spel- en competitie-elementen aan te verbinden, zullen meer medewerkers deelnemen aan je vitaliteitsprogramma. Wat wil je dit jaar als team bereiken op sportief gebied? Ga je letterlijk de top van een berg beklimmen of ga je fietsen? Door samen een doel te kiezen heb je een stip op de horizon om naartoe te werken. Dat motiveert om mee te doen.

Elementen om na te streven in jouw vitaliteitsprogramma’s:

 • Maak het persoonlijk: iedereen heeft andere wensen en doelen;
 • Maak het leuk: zorg voor een positieve en inclusieve benadering van vitaliteit;
 • Vergroot de toegankelijkheid: door meerdere opties aan te bieden op verschillende momenten in het jaar en/of online programma’s aan te bieden, is het makkelijker om te starten;
 • Maak het concreet: zonder doelen, geen meetbaar resultaat;
 • Doe het samen: in tweetallen, in teams of in organisatiebrede competities wordt het leuker en makkelijker vol te houden;
 • Zorg voor beloning: of je nu scores of resultaten bijhoudt en communiceert of daadwerkelijk prijzen uitreikt, een beloning in het vooruitzicht motiveert.

Meer weten over hoe je jouw medewerkers kunt helpen om deze powerskill aan te leren? In de Online Trainingsbibiliotheek van Studytube is vitaliteit een van de centrale thema’s. Je kunt hier diverse korte en langere online programma’s vinden die je eenvoudig met je collega’s kunt delen.

Ben je al klant? Verken dan direct de vitaliteitstrainingen in jouw eigen Online Trainingsbibliotheek, zoals de training ‘Vitaal in je werk’:

 

 

Andere artikelen in deze serie:

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.