Wat is duurzame inzetbaarheid en hoe realiseer je het?

Duurzame inzetbaarheid realiseren is een belangrijk streven voor elke toekomstgerichte organisatie. En vanwege de vergrijzing staat dit onderwerp ook al langere tijd op de publieke, maatschappelijke agenda. Maar duurzame inzetbaarheid heeft zeker niet alleen betrekking op de ouderen op de arbeidsmarkt. Met de snelheid waarop de samenleving en technologieën nu veranderen, kan het op korte termijn zelfs voor de jongste generatie een uitdaging vormen. Dus wat is duurzame inzetbaarheid dan precies, en hoe realiseer je het in jouw organisatie? Je ontdekt het in dit artikel.

De betekenis van duurzame inzetbaarheid

De definitie van duurzame inzetbaarheid is: het vermogen van een individu om gedurende zijn of haar hele loopbaan productief en gezond te blijven werken. Dit betekent dat mensen zich aan kunnen passen aan veranderingen in hun werk en in de arbeidsmarkt, en dat ze in staat zijn om hun kennis, vaardigheden en competenties te ontwikkelen en behouden.

Voor organisaties omvat duurzame inzetbaarheid het creëren van een werkomgeving waarin mensen hun werk met plezier en betrokkenheid kunnen blijven uitvoeren, en waarbij er aandacht is voor hun gezondheid, welzijn en persoonlijke ontwikkeling.

Het streven naar duurzame inzetbaarheid is van belang zowel voor individuen als voor organisaties, omdat het helpt om de productiviteit en het welzijn van werknemers te bevorderen, en zo ook bijdraagt aan de prestaties en continuïteit van de organisatie.

Waarom duurzame inzetbaarheid juist nu zo belangrijk is

De combinatie van de vergrijzing, technologische ontwikkelingen, toenemende werkstress en burn-out en kosten voor vervanging en verzuim maken het urgent om aan duurzame inzetbaarheid te werken. Door te investeren in duurzame inzetbaarheid kunnen medewerkers op een gezonde wijze langer productief blijven. En dat draagt bij aan de continuïteit en groei van organisaties, maar ook die van de economie als geheel.

Voor organisaties is het werken aan duurzame inzetbaarheid vooral van belang voor het behouden en ontwikkelen van talent, het verbeteren van de prestaties en de continuïteit van de organisatie en het vergroten van de aantrekkelijkheid als werkgever.

Voor je medewerkers zelf is het belangrijk, omdat het hen in staat stelt om gedurende hun hele loopbaan gezond en productief te blijven werken. Met name voor oudere werknemers en mensen met een lagere opleiding kan dit extra belangrijk zijn, omdat zij een grotere kans hebben op gezondheidsproblemen en gemiddeld minder snel mee kunnen komen met veranderingen in de arbeidsmarkt.

Voordelen voor organisaties

 • Productiviteit en continuïteit:
  Als je werkt aan duurzame inzetbaarheid als organisatie, kan dit bijdragen aan de productiviteit en continuïteit van jouw organisatie. Jouw medewerkers zijn dan langer en beter inzetbaar. Je kunt hiermee ook voorkomen dat medewerkers uitvallen door ziekte of burn-out, en ervoor zorgen dat zij hun werk efficiënter en effectiever kunnen blijven uitvoeren.
 • Kostenbesparing:
  Investeren in duurzame inzetbaarheid kan jouw organisatie op de lange termijn kosten besparen. Dit komt doordat je dan uitval door ziekte voorkomt en lagere kosten voor vervanging en opleiding van nieuwe medewerkers maakt.
 • Employer branding:
  De aantrekkelijkheid van de organisatie als werkgever wordt ook vergroot door te werken aan duurzame inzetbaarheid en vitaliteit. Potentiële medewerkers zien dan namelijk dat jouw organisatie aandacht heeft voor de ontwikkeling en het welzijn van haar medewerkers.
 • Innovatie en groei:
  Duurzaam inzetbare medewerkers kunnen beter bijdragen aan innovatie en groei van de organisatie. Zo kunnen zij door vitaal te blijven en te blijven leren bijvoorbeeld nieuwe ideeën en oplossingen aandragen, en hun kennis en ervaring delen met andere medewerkers.

Voordelen voor medewerkers

 • Werkplezier en motivatie:
  Door te werken aan duurzame inzetbaarheid kunnen medewerkers hun werk met meer plezier en motivatie blijven uitvoeren, omdat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en uitdagingen blijven vinden in hun werk.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen:
  Werken aan duurzame inzetbaarheid helpt individuen zich beter aan te passen aan veranderingen in hun werk en op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden.
 • Gezondheid en welzijn:
  Wanneer aan duurzame inzetbaarheid wordt gewerkt, kan aandacht worden besteed aan de gezondheid en het welzijn van medewerkers. Het verminderen van werkstress en het bevorderen van een gezonde leefstijl behoren er bijvoorbeeld ook toe.
 • Werkzekerheid:
  Door aan hun inzetbaarheid te werken, kunnen individuen hun kansen op werkzekerheid vergroten. Zij kunnen zich hierdoor namelijk beter aanpassen aan veranderingen in de arbeidsmarkt. Dit vergroot hun aantrekkelijkheid voor werkgevers.

Hoe realiseer je duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie?

Als organisatie kun je op verschillende manieren zorgen voor duurzaam inzetbare medewerkers:

1. Stimuleer persoonlijke ontwikkeling

Bied jouw medewerkers de mogelijkheid om zichzelf te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen, cursussen en opleidingen. Met de juiste tools, zoals een gebruiksvriendelijk online leerplatform maak je duurzame inzetbaarheid makkelijker te realiseren.

2. Creëer een flexibele werkomgeving

Als je een flexibele werkomgeving biedt, kunnen medewerkers bijvoorbeeld thuis werken of zelf hun werktijden bepalen. Hierdoor kunnen zij werk en privé beter op elkaar afstemmen en blijven zij gezond en gemotiveerd.

3. Werk aan gezondheid

Besteed aandacht aan de gezondheid en het welzijn van jouw medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van gezonde voeding, sportfaciliteiten, trainingen over de powerskill vitaliteit, en het aanpakken van werkstress.

4. Creëer een veilige en inclusieve werkomgeving

Een veilige en inclusieve werkomgeving zorgt ervoor dat je medewerkers zich betrokken voelen bij de organisatie en gemotiveerd blijven om te werken. Een goede werksfeer draagt ook bij aan een gezonde balans tussen werk en privé.

5. Loopbaanbeleid

Bied medewerkers mogelijkheden om binnen de organisatie door te groeien, bijvoorbeeld door het creëren van loopbaanpaden en het aanbieden van jobcrafting. Dit maakt het voor medewerkers aantrekkelijk om langere tijd bij de organisatie te blijven en zich te blijven ontwikkelen.

6. Betrek medewerkers bij de organisatie

Stimuleer betrokkenheid en participatie van medewerkers in de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van medezeggenschap of door medewerkers te betrekken bij het opstellen van het duurzame inzetbaarheidsbeleid.

Meer leren over hoe je duurzame inzetbaarheid realiseert? Lees dan hoe je in 8 stappen duurzame inzetbaarheid realiseert. 

AdobeStock_357678423

 

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.