Hoe meet ik of mijn medewerkers bekwaam zijn?

Aantoonbaar bekwaam zijn, wanneer ben je dat eigenlijk? Onder ‘bekwaamheid’ verstaan we het in staat zijn om in een bepaalde situatie een handeling uit te voeren als resultaat van je eigen deskundigheid, vaardigheden, kennis en bedrevenheid. Naast dat de medewerker zichzelf bekwaam voelt, moeten collega’s dit ook van hem vinden. Bekwaamheid bepaalt namelijk of iemand in staat is om bevoegd te handelen binnen zijn functie. Maar hoe weet je of iemand daadwerkelijk bekwaam is? In deze blog geven we een aantal tips hoe je de bekwaamheid meet van jouw medewerkers.

Bekwaam zijn, wat verstaan we daaronder?

Oké, we weten nu dat bekwaamheid te maken heeft met handelingen die leiden tot het gewenste resultaat. Met andere woorden: goed zijn in de taken die de medewerker uitvoert. Maar hoe meet je nu eigenlijk waar je medewerker goed in is? Wat we vaak terugzien in de praktijk is dat organisaties bekwaamheid toetsen met kennistoetsen of assessments. Het goed beantwoorden van vragen werd gezien als het aantonen van bekwaamheid. Gelukkig zien tegenwoordig steeds meer organisaties in dat alleen een kennistoets of assessment niet voldoende is om de bekwaamheid van medewerkers te garanderen. De praktische uitvoering van de handeling speelt namelijk ook een grote rol.

1. Toets bekwaamheid in de praktijk

Het toetsen van bekwaamheid kan het beste als iemand aan het werk is of tijdens het uitvoeren van een handeling. Je toetst het uitvoeren van een handeling in een relevante context. Dit doe je door de context zo te manipuleren om inzicht te krijgen in hoe de medewerker zich handhaaft in verschillende omstandigheden. Bijvoorbeeld: tijdens een salesgesprek waarin de ‘lead’ aangeeft geen interesse te hebben. Hoe gaat de medewerker om met dit antwoord? In hoeverre is hij in staat het gesprek op gang te houden? Als leidinggevende analyseer je het gedrag van de medewerker en herinner je hem aan de geleerde theorie. Door een realistische setting neer te zetten, toets je zowel theorie als de praktijk.

2. Ga na in hoeverre de medewerker zichzelf bekwaam voelt

Naast het uitvoeren van een handeling moet de medewerker zichzelf ook bekwaam voelen. Als de medewerker zichzelf bekwaam voelt, is hij zelfverzekerd en weet hij rustig te blijven in stressvolle situaties waardoor hij juist kan handelen. Laat de medewerker daarom antwoord geven op de vraag: “Hoe bekwaam voel jij je?”. Als de medewerker zich niet bekwaam voelt, is het goed om hem de ruimte te geven om meer te oefenen.

Pas op dat de vraag niet wordt gezien als een faalmoment. De focus ligt namelijk op het professioneel handelen in een bepaalde situatie. Niet op het wijzen op fouten en het aanwakkeren van onzekerheden. Zo is het goed om medewerkers de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen en te leren binnen hun vakgebied. Stel deze vragen aan je medewerker:

  • Ben je in staat om de consequenties van jouw handelen te overzien?
  • Heb je scholing gehad in de taken die je uitvoert?
  • Voer je de handeling regelmatig uit?
  • Weet je wat je moet doen als een handeling fout gaat of de handeling wordt belemmerd?

3. Zorg voor goede informatie

Uit bovenstaande informatie kunnen we opmaken dat bekwaamheid afhankelijk is van de toetsmomenten in de praktijk, zelfreflectie en het aanleren van theorie. Wat we wel moeten onthouden is dat een toets enkel een momentopname is. Van tevoren heeft de medewerker hard geleerd om de toets te behalen. Maar na verloop van tijd vergeet hij de informatie. Dat is niet erg, want de medewerker kan de informatie zelf teruglezen. Hierdoor weet hij de informatie op de juiste manier te gebruiken om bekwaam te blijven werken. Maar, daarvoor moet wel de juiste informatie beschikbaar zijn. Hoe zorg je hiervoor? Dit doe je door de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld met een online academy. Dit is een online leeromgeving voor medewerkers waar content is opgeslagen en wordt aangeboden. Denk aan content zoals klassikale, online en blended trainingen. Maar ook microlearnings in de vorm van artikelen, video’s en documenten. Deze centrale plek garandeert goede informatieverstrekking voor medewerkers.

Bekwaam in 2030

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers bekwaam zijn in de toekomst? Welke vaardigheden zijn over een paar jaar relevant? De maatschappij waarin we leven en de markt waarin we opereren, veranderen continu. Wat staat ons in de toekomst te wachten? In deze whitepaper krijg je een kijkje in de glazen bol van veranderingen. Kom erachter welke vaardigheden medewerkers over een paar jaar moeten beheersen en wat organisaties te wachten staat. Download het whitepaper hier.