Bekwaamheid bepaalt of iemand bevoegd kan handelen binnen zijn of haar functie. Maar hoe weet je als werkgever of iemand daadwerkelijk bekwaam is? In deze blog geven we een aantal tips.

Wat is bekwaamheid?

Je bent "bekwaam" als je in een bepaalde situatie een handeling kan uitvoeren (met een gewenst resultaat) als gevolg van je eigen deskundigheid, vaardigheden, kennis en bedrevenheid.

In de praktijk testen organisaties bekwaamheid vaak via kennistoetsen of assessments. Toch zien meer en meer bedrijven in dat ook de praktische uitvoering van een handeling een grote rol speelt wanneer je iemands bekwaamheid bepaalt.

1. Toets bekwaamheid in de praktijk

Het toetsen van bekwaamheid kan het best als iemand aan het werk is of tijdens het uitvoeren van een handeling in een relevante context. Door die context te manipuleren verkrijg je inzicht in de manier waarop de medewerker zich handhaaft in verschillende omstandigheden.

Bijvoorbeeld: tijdens een salesgesprek geeft een lead aan dat hij geen interesse heeft in jouw product of dienstverlening. Hoe gaat de medewerker daarmee om? In hoeverre is hij in staat om het gesprek op gang te houden?

Als leidinggevende analyseer je het gedrag van de medewerker en herinner je hem aan de geleerde theorie. Door een realistische setting neer te zetten, toets je zowel theorie als praktijk.

2. Ga na in hoeverre de medewerker zichzelf bekwaam voelt

Naast het uitvoeren van een handeling moet de medewerker zichzelf ook bekwaam voelen. Als de medewerker zichzelf bekwaam voelt, is hij zelfverzekerd en weet hij rustig te blijven in stressvolle situaties, zodat hij juist kan handelen.

Laat de medewerker daarom antwoord geven op de vraag "Hoe bekwaam voel jij je?" Als de medewerker zich niet bekwaam voelt, is het goed om hem de ruimte te geven om meer te oefenen.

Let op dat de vraag niet wordt gezien als een faalmoment. De focus ligt namelijk op het professioneel handelen in een bepaalde situatie, niet op het wijzen op fouten en het aanwakkeren van onzekerheden. Zo is het goed om medewerkers de mogelijkheid te bieden om zichzelf te ontwikkelen en te leren binnen hun vakgebied.

Stel hen daarom deze vragen:

  • Ben je in staat om de consequenties van jouw handelen te overzien?
  • Heb je scholing gehad in de taken die je uitvoert?
  • Voer je de handeling regelmatig uit?
  • Weet je wat je moet doen als een handeling fout gaat of de handeling wordt belemmerd?

3. Zorg voor goede informatie

Onthoud dat een toets enkel een momentopname is. Je moet dus steeds de nodige informatie voorzien, zodat de medewerker vergeten kennis op elk gewenst moment kan aanscherpen. Dit doe je door de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar te stellen met een online academy.

Een online academy is een digitale leeromgeving voor medewerkers die leercontent aanbiedt zoals klassikale, online en blended trainingen, maar ook microlearnings in de vorm van artikelen, video's en documenten. Deze centrale plek garandeert goede informatieverstrekking voor medewerkers.

Bekwaam in 2030

Hoe zorg je ervoor dat je medewerkers bekwaam zijn in de toekomst? Welke vaardigheden zijn over een paar jaar relevant? De maatschappij waarin we leven en de markt waarin we opereren veranderen immers continu...

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.