webinar-bouw

Na de succesvolle webinars over online leren en lokale overheidsorganisaties was op 16 juli de bouwsector aan de beurt met "Leren in de bouw: houd je vakmensen up-to-date én gecertificeerd". Vanuit de studio van Studytube in Amsterdam gaven sprekers Ron Koenen (Directeur bij KPE Groep) en Danny Buma (Hoofd L&D bij Van Wijnen Groep) meer inzicht in de leerbehoeften van de branche, de impact van de coronacrisis, en de promotie én handhaving van een solide leercultuur.

Van robotisering tot communicatie

Vanuit het KPE Lab voert de KPE Groep uitgebreid onderzoek naar de precieze leerbehoeften van de bouw, om zo de juiste en noodzakelijke ontwikkelactiviteiten te kunnen bepalen. Op basis van die analyses onderscheidde Koenen tijdens het webinar vier onderwerpen die tegenwoordig extra verdieping en gespecialiseerde kennis vereisen: prefabricering en robotisering, nieuwe samenwerkingsvormen, digitalisering en verduurzaming. "Dat zijn de thema's waar we de komende twee à drie jaar op moeten focussen als het gaat over leren en ontwikkelen bij medewerkers in de bouwbranche," aldus Koenen.

Daarnaast merkte Buma ook de groeiende nood op aan sociaal-communicatieve vaardigheden, zoals goed leiderschap en klantgerichtheid. "Innovatie in de bouw gaat een vlucht nemen," legde hij uit, "maar hoe zorg je ervoor dat de innovatieve strategie van je bouwbedrijf ook doorkomt bij de mensen? Daar ligt een belangrijke rol voor leidinggevenden, en bij Van Wijnen investeren we daar veel in om dat op te vangen."

Corona in de bouw: digitalisering en flexibiliteit

Door de coronacrisis maakte het leeraanbod van Van Wijnen een versnelde digitale transformatie door. Dankzij de bestaande samenwerking met Studytube kon de organisatie snel omschakelen en haar opleidingsmogelijkheden online verbreden en aanscherpen voor zowel vakmensen als kantoorpersoneel. Ook KPE Groep verleende een helpende hand bij de ontwikkeling van enkele nieuwe online leerinterventies.

"Eigenlijk heeft de coronacrisis twee dingen opgeleverd," zei Koenen. "Er heeft een versnelling plaatsgevonden in de toepassing van digitale leermiddelen, en bij de medewerker is de mate van flexibiliteit vergroot om die middelen te gaan gebruiken."

Toch ziet hij nog een groot nadeel dat het online leerproces overschaduwt: de afwezigheid van sociale factoren. "Je mag die impact niet onderschatten," zei Koenen. "Je kunt niet alleen maar online leren; je hebt dat sociale aspect echt nodig om een optimaal leerrendement te behalen."

Van Wijnen en Studytube

Vóór Van Wijnen in 2019 de samenwerking startte met Studytube, bleven leerplannen vaak liggen op het bureau van HR, terwijl de bouwwereld sneller verandert dan ooit en nieuwe kennis broodnodig is. Om in te spelen op die evoluties, wilde Buma de verplichte trainingen overstijgen en een laagdrempelige leeroplossing introduceren.

Door een dialoog aan te gaan met de eigen medewerkers en partijen als KPE bouwde het bedrijf via Studytube een leeraanbod uit met zowel vakspecifieke als algemene opleidingen. In de tussentijd is de centrale leeromgeving van Studytube geëvolueerd tot een one-stop shop voor leren en ontwikkelen.

"Het gaat niet alleen over de voorkant, ofwel het aanbod dat je hebt," vertelde Buma. "Ook de achterkant (het LMS) maakt het ons erg gemakkelijk. Wie heeft zich waarvoor ingeschreven? Wie heeft welke certificaten? Mensen vinden het namelijk hartstikke leuk om hun dashboard vol te zetten met certificaten – zo houd je het leren leuk."

De weg naar een vitale leercultuur

Het sprookje van Studytube en Van Wijnen is een succesverhaal, maar de lancering van het platform is slechts het voorwoord. Na de implementatie begint immers het echte werk: de prille leercultuur laten bloeien en in stand houden ("Het is een middel, geen doel op zich," stelde Buma). Als men de opleidingsmogelijkheden niet regelmatig opfrist en onder de aandacht brengt, is er van een happy ending – of een happy continuation – geen sprake.

"Het is erg belangrijk om het leidinggevend kader daarbij te betrekken," vulde Buma aan. "Zij moeten hun medewerkers de ruimte geven om te leren. Iedereen vindt het leuk om te leren, maar dat moet wel gebeuren op een manier die bij hem of haar past." Zo vonden de vaklieden bij Van Wijnen de korte, praktische modules op het platform veel leerzamer dan lange klassikale sessies boordevol theorie.

Voor Koenen is de kans op een positief leerrendement groot als de medewerker beseft dat de verworven theorie ook een praktische waarde heeft; bij KPE Groep geloven ze dan ook rotsvast in de combinatie van online en offline leren. Koenen: "Als je telkens iets leert dat je de dag erna kan toepassen in de praktijk, is de motivatie vele malen groter dan wanneer je niet weet, What's in it for me? Dat heeft voordelen voor de leercultuur van een organisatie, en zelfs voor de leercultuur van de gehele branche."

Aan het einde van het gesprek toonden de kijkers via een poll hun interesse in een seminar of een online expertsessie om al deze thema's nog grondiger te verkennen. "Dat doet me deugd," glimlachte Koenen. "Dat betekent dat we het sociale aspect ook nu nog steeds missen."

L&D Monitor 2024: Leren in eigen tijd of tijd van de baas?

50% van werkgevers verwacht dat je leert in eigen tijd, maar medewerkers zien dat anders. Ontdek in de L&D Monitor 2024 de kloof tussen verwachtingen en de realiteit en hoe AI leren persoonlijker en effectiever maakt. Bereid je voor op de toekomst van leren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.