Webinar Brisker live op de set van de Studytube-studio

Webinar ‘Hoe Brisker (flex)medewerkers klaarstoomt’: een verslag

Op dinsdag 23 maart was onze studio te Amsterdam het decor voor het live webinar “Hoe Brisker (flex)medewerkers klaarstoomt voor de toekomst”. Michiel Poppelier (Learning & Development Manager bij Brisker Group) en Franciska van Pinxteren (Customer Success Manager bij Studytube) gaven er meer inzicht in de noodzaak van L&D, de praktische uitvoering van leerbeleid en de voorwaarden voor succes.

Brisker bekijkt de persoonlijke groei van medewerkers vanuit twee verschillende perspectieven: intern en extern. In het externe oogpunt spelen economische ontwikkelingen en nieuwe wetgevingen een belangrijke rol. Zij veranderen immers de arbeidsmarkt voortdurend, en dat beïnvloedt de vereiste kennis en vaardigheden van medewerkers én uitzendkrachten.

“Daardoor moet je je afvragen: ‘wat is het werk van vandaag en wat zal het werk van de toekomst zijn?’” vertelde Poppelier. “Dat is een goede reden om na te denken over de ontwikkeling van je medewerkers. Daarnaast moet je het interne aspect bekijken: hoe straalt die investering af op jouw werkgeversmerk? Wij willen zowel voor onze eigen krachten als voor flexwerkers een goede werkgever zijn. Investeren in L&D draagt daar ontzettend aan bij.”

Strategie en praktijk

“Als je niet nadenkt over wat je wil gaan doen, dan ga je ook geen resultaten behalen,” aldus Poppelier. “Wij wilden echt een L&D-visie ontwikkelen, waarbij we besloten om onze medewerkers actief te stimuleren door het leeraanbod laagdrempelig, toegankelijk en vooral ook leuk te maken. Hoe leuker het is, hoe sneller mensen aan de slag zullen gaan.”

Brisker vertaalt die intenties naar de praktijk aan de hand van twee academies. De Brisker Academy koppelt de functieprofielen en competenties van interne medewerkers aan het leerplatform, en laat zien welke leerinterventies daarbij passen. Zo hebben werknemers de juiste handvaten om hun taken optimaal uit te voeren en uiteindelijk door te groeien naar een hoger niveau.

Voor de flexmedewerkers is er de Academy for Flex, die generieke en branchespecifieke programma’s huisvest. Bovendien kunnen klanten via Brisker zelf leerlijnen aanmaken voor inwerkprogramma’s, zodat de uitzendkracht uitstekend voorbereid en vol zelfvertrouwen een nieuwe opdracht kan starten.

Aandacht voor het individu

De samenstelling van een overkoepelend en relevant leeraanbod voor uitzendkrachten ging gepaard met een aantal aanzienlijke uitdagingen. “Er is niet één gemiddelde uitzendkracht of medewerker,” verduidelijkte Poppelier. “Het zijn allemaal individuen, en met al die verschillende achtergronden moet je rekening houden. Ken je doelgroep en probeer te differentiëren. Durf keuzes te maken!”

“Probeer het ook niet allemaal zelf op te lossen,” vulde Van Pinxteren aan. “Luister naar je doelgroep, onderzoek op welke manier ze graag willen leren, en laat daarna de technologie van het leerplatform voor jou werken.”

Leren stimuleren

Bij Brisker beseft men heel goed dat een leerplatform een middel is, en geen doel op zich. Voor de efficiënte implementatie van een leercultuur heeft Studytube dan ook enkele cruciale randvoorwaarden voor succes geformuleerd.

“Heldere doelstellingen zijn erg belangrijk,” legde Van Pinxteren uit. “Wat wil je nou eigenlijk bereiken? Communiceer over je leeraanbod, en zorg ervoor dat het past bij je doelgroep en hun leerbehoeften. Investeer in een goed netwerk van ambassadeurs: storytelling is de belangrijkste reclame die je kan hebben.”

“Iedere medewerker of uitzendkracht moet bezig zijn met zijn of haar ontwikkeling,” besloot Poppelier. “Eigenlijk moet je daar bij herhaling op wijzen: niet met de vinger in de lucht, maar op een ontspannen manier vertellen hoe belangrijk het is om na te denken over het werk van de toekomst. Kennis heb je vandaag, maar dat is niet per se de kennis van morgen.”

Heb je de Learning & Development Monitor 2023 All-star-editie al gelezen?

De belangrijkste L&D-trends gebundeld in één rapport. Ontdek de grootste leerdrempels, waar we willen leren en belangrijke verschillen tussen sectoren. Nu met extra onderzoeksdata én een voorwoord van Prof. Dr. Nick van Dam.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.