Host Arno Jongsma van Studytube en de twee gasten van de webinar in de Studytube studio

Webinar ‘Duurzame inzetbaarheid bij Gemeente Eindhoven’: een verslag

Adriaan de Boer, Leer- en Ontwikkelspecialist bij Gemeente Eindhoven, heeft het beste voor met “zijn” stad. Eindhoven wil groeien, mooie initiatieven tot stand brengen en de ontwikkeling van ambtenaren naar een hoger niveau tillen met behulp van een sterke leercultuur. Om dat verder toe te lichten, schoof De Boer samen met Remko Hendrikse, Partner bij HRD Groep, aan in onze studio voor het webinar “Duurzame inzetbaarheid bij Gemeente Eindhoven”.

Tussen Gemeente Eindhoven en haar ambitieuze plannen staan echter een aantal uitdagingen in de weg. Met behulp van een leercultuur wil Eindhoven haar ambtenaren duurzaam inzetbaar maken en zo die problemen oplossen.

Een snel veranderend digitaal landschap

Steeds meer ambtenaren krijgen te maken met de digitalisering van hun werk. Niet alleen in hun dagelijkse takenpakket is deze verschuiving zichtbaar; ook op het gebied van leren en ontwikkeling zet deze trend zich door. Met de komst van de corona-crisis is dit in een stroomversnelling terechtgekomen. Ambtenaren moesten niet alleen op afstand gaan werken, maar zich ook op afstand ontwikkelen.

“Juist met behulp van digitale middelen is dit haalbaar,” zegt Hendrikse. “Digitalisering helpt hierbij. We hadden er niet aan moeten denken dat dit zes of zeven jaar geleden was gebeurd. Dan waren wij hier nog helemaal niet klaar voor geweest.” 

Personeel aantrekken, behouden en verduurzamen

Gemeente Eindhoven wil groeien. Om die groei te realiseren is er nieuw personeel nodig, maar in de zoektocht naar talent hebben werkgevers steeds vaker te maken met krapte op de arbeidsmarkt. “Hierbij speelt leren een belangrijke rol,” zegt De Boer. “We moeten goed kijken hoe we nieuwe mensen snel wegwijs maken binnen de organisatie. Daarnaast willen we met het aanbieden van ontwikkelingsmogelijkheden de huidige werknemers behouden en talent aantrekken.” 

In het verlengde van het personeelstekort ligt de noodzaak van duurzaam inzetbare werknemers. Ambtenaren zullen steeds meer rollen moeten vervullen binnen de organisatie om met het tekort om te gaan. Met het leerplatform van Studytube heeft Gemeente Eindhoven alvast het juiste middel in huis gehaald om de juiste ontwikkeling te stimuleren en te faciliteren.

Een visie op leren als sleutel tot succes

Maar een platform alleen is niet genoeg. Er is een leervisie nodig om het geheel te laten slagen. De visie van Gemeente Eindhoven benadrukt dat werknemers zich te allen tijde moeten kunnen ontwikkelen, in alle lagen van de organisatie, aan de hand van drie pijlers. 

70-20-10-leerprincipe
Gemeente Eindhoven maakt gebruik van het zogeheten 70-20-10-leerprincipe. Volgens dat principe vindt leren niet alleen formeel plaats (10%), maar gebeurt het ook via sociale interactie (20%) en praktijkervaring (70%). 

Ambassadeurscommunity
Omdat Gemeente Eindhoven haar werknemers centraal stelt, is er een community opgezet die moet helpen om leren en ontwikkelen goed op de kaart te zetten binnen de organisatie. 

Eigenaarschap 
Tot slot laat Gemeente Eindhoven haar werknemers bewust een grote rol spelen. Door eigenaarschap bij de werknemers neer te leggen wordt het leren beter omarmd. 

De toekomst van leren

De Boer benadrukt dat het gesprek aangaan met medewerkers een instrumentale rol speelt in het ontwikkelproces. Daar moet volgens hem nog meer nadruk op gelegd worden in de toekomst: “Begin een ontwikkelgesprek met de vraag ‘Waarin wil jij je ontwikkelen?’. Gebruik dat als uitgangspunt en het beoogde resultaat volgt vanzelf.” 

Hendrikse sluit zich daarbij aan en voegt toe: “Naast de ‘wat’ moeten we ook kijken naar de ‘hoe’. Welke vorm van leren sluit het best aan bij die werknemer? Daarnaast is het van belang om tussentijds te blijven polsen of de werknemer tegen bepaalde punten aanloopt in zijn of haar ontwikkeling.”

Wil je meer weten over de leerstrategie van Gemeente Eindhoven en hoe je dat binnen jouw organisatie kan toepassen? Via de onderstaande knop kan je het webinar integraal opnieuw bekijken.

Duurzame inzetbaarheid bij Gemeente Eindhoven

Bekijk de replay van het webinar van dinsdag 16 november over hoe Gemeente Eindhoven L&D inzet om zijn ambitieuze plannen te realiseren.

Wil jij graag persoonlijk advies voor de opstart van je eigen leercultuur? Onze experts beantwoorden graag al je vragen.